Algemene ledenvergadering RFC: 7 december - www.rfc2017.nl

Algemene ledenvergadering RFC: 7 december

Algemene ledenvergadering RFC: 7 december

20 november 2018 10:15


Tijdens de ALV van 25 oktober 2018 is er onduidelijkheid ontstaan over de procedure rond het benoemen van bestuursleden. Daarom is besloten om een extra ALV uit te schrijven. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 7 december 2018, aanvang 20.00 uur, locatie kantine Oost.

Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

AGENDA 

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen van de vorige ALV (klik hier)
  3. Vaststellen contributie rustende leden
  4. Benoeming van bestuursleden
  5. Rondvraag

Met betrekking tot agendapunt 4 is het volgende van belang. Volgens het rooster van aftreden, dat is vastgesteld in de ALV van 12 oktober 2017, treden Mark van Seters (Secretaris), Sander den Boer (Nevenactiviteiten & Vrijwilligerszaken) en Joep van Andel (Sponsorzaken) dit jaar af.

Vanaf januari 2018 heeft Joep zijn functie neergelegd en heeft Piet Damen de functie Sponsorzaken waargenomen. Recent heeft Fabian Eijkhout aangegeven dat hij stopt als bestuurslid PR & Communicatie. Samen met de functie van Accommodatiezaken, die al vanaf juli 2017 vacant is, komt het totaal aantal te benoemen bestuursleden op vijf stuks.

In de bestuursvergadering van 8 oktober 2018 is besloten om de taken binnen het bestuur anders te verdelen. De portefeuille Nevenactiviteiten & Vrijwilligerszaken wordt gesplitst in twee aparte bestuursfuncties. De ervaring van het afgelopen seizoen is dat een aantal activiteiten niet is doorgegaan, terwijl dit juist belangrijk is om de cultuur van RFC te versterken. Tevens vraagt het nieuwe vrijwilligersbeleid continue aandacht van een bestuurslid. PR & Communicatie wordt toegevoegd aan de taken van de secretaris.

 Het bestuur draagt de onderstaande personen voor;

  • Secretaris; Mark van Seters
  • Sponsorzaken; Piet Damen
  • Accommodatiezaken; Sander den Boer
  • Nevenactiviteiten; Jaco Bras
  • Vrijwilligerszaken; Dorien van Strien

Als bestuur zijn we van mening dat, gezien de fase waarin we ons bevinden, het bestuur een goede afspiegeling moet zijn van de vereniging. Draagvlak onder onze leden is van belang om de fusie tot een succes te maken. 

Andere kandidaten kunnen zich uiterlijk 30 november 2018 melden bij het bestuur via het mailadres secretaris@rfc2017.nl. Aanmeldingen die op andere wijze, of na de deadline van 30 november binnenkomen, zullen niet in behandeling genomen worden. We hanteren deze deadline, zodat we met nieuwe kandidaten in gesprek kunnen gaan en dit tijdig kunnen communiceren naar onze leden.

Tijdens de ALV van 7 december 2018 is het aan de leden om de bestuursleden te benoemen.
Bestuur RFC

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!