Bestuur Besluit Vrijwilligers Beleid

Bestuur Besluit Vrijwilligers Beleid

4 september 2021 20:00


Lees hier hoe we om zullen gaan met het Vrijwilligersbeleid over het afgelopen seizoen 2020-2021.

Hoe zat het ook alweer met het vrijwilligersbeleid binnen RFC?

Bij de oprichting van RFC in 2017 is er voor gekozen om het Vrijwilligersbeleid anders op te zetten. De gedachte is dat ieder actief lid zijn steentje bijdraagt. Op de eerste plaats om de vaste vrijwilligers te ontzien en op de tweede plaats omdat er veel werk verricht moet worden om een vereniging draaiende te houden. Uiteindelijk vormen alle leden samen de vereniging RFC en draagt iedereen hier zijn steentje aan bij.

De leden hebben indertijd tijdens de ALV van 12 oktober 2017 ingestemd met dit Vrijwilligersbeleid. Uitgangspunt is dat ieder spelend lid of zijn/ haar ouder(s)/verzorger(s) per seizoen 8 uur van zijn/ haar tijd besteed aan een taak of functie binnen RFC. Wordt hier niet aan voldaan, dan zal aan het einde van het seizoen voor elk niet ingevulde uur € 10 extra in rekening worden gebracht op de reguliere contributie (met een maximum dus van € 80). Gezinnen met meer dan één spelend lid dienen 12 uur aan werkzaamheden uit te voeren en kunnen bij niet uitvoering hiervan dus maximaal voor € 120 extra worden belast.

Wat doet RFC met deze inkomsten?

Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is wat er met de geïncasseerde bedragen wordt gedaan. We willen nogmaals benadrukken dat het absoluut niet de intentie is om via deze weg middelen te genereren. We zien veel liever dat onze leden zich inzetten voor de vereniging en op deze manier een bijdrage leveren.

Het geld dat nu binnenkomt zal worden ingezet voor de aanschaf van materialen die de taken van onze vrijwilligers verlichten en voor schoonmaak werkzaamheden op onze accommodatie.

Seizoen 2020-2021

Om onze leden tegemoet te komen voor het feit dat er sinds najaar 2020 minder (voetbal)activiteiten hebben plaatsgevonden bij RFC als gevolg van de coronapandemie en er daarom minder mogelijkheden waren om vrijwilligerstaken te vervullen, heeft het bestuur  besloten dat onze spelende leden de vastgestelde 8 uur (of 12) aan vrijwilligerstaken niet over 1 seizoen maar over 2 seizoenen (2020-2021 en 2021-2022 tezamen) mogen vervullen. Dit betekent dat leden die afgelopen seizoen nog niet 8 uur (of 12) aan vrijwilligerstaken hebben verricht alsnog de mogelijkheid krijgen deze komende de tijd te voldoen. Uiteraard worden door leden reeds gemaakte uren over afgelopen seizoen meegenomen, waardoor zij wellicht al aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Overigens hebben op dit moment al veel leden hun vrijwilligerstaken uitgevoerd, maar dus ook een deel nog niet. Daarom het vriendelijke, maar toch ook dringende verzoek om je op tijd in te schrijven voor de vrijwilligerstaken en op deze manier je in te zetten voor club. Op dit moment staan er al een aantal taken in de module, maar gedurende het seizoen zullen hier nieuwe taken aan toegevoegd worden, met name als geplande activiteiten definitief door kunnen gaan.

Je kunt je inschrijven via de vrijwilligersmodule https://www.rfc2017.nl/474/vrijwilligersplanning/

Vragen?

Voor vragen over het Vrijwilligersbeleid en over de vrijwilligersmodule op de website kunt u contact opnemen via het mailadres vrijwilligerscoordinator@rfc2017.nl. Wil je mee gaan draaien in één van de commissies, mee komen helpen achter de bar, of clubscheidsrechter worden, dan kun je je ook via dit mailadres aanmelden, of zelf een van de bestuursleden aanspreken op de club. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!